Aktualnie rekrutujemy na stanowisko Data & BI Developer. Jeśli chcesz pracować w zaawansowanych technologicznie projektach dla rozpoznawalnych marek jednak wciąż w ramach niekorporacyjnej struktury ta oferta jest dla Ciebie! Pracujemy z bazami danych o wielkości ponad 40 TB w sektorze bankowym, usługowym i produkcyjnym. Obecnie zarządzamy ponad tysiącem baz naszych klientów. Stwarzamy przestrzeń na zgłaszanie swoich pomysłów i dbamy o Twój rozwój. Nasi pracownicy biorą udział w konferencjach branżowych i wydarzeniach dotyczących szeroko pojętej tematyki IT, a także udoskonalają swoje umiejętności dzięki różnego rodzaju szkoleniom i warsztatom.

What do we offer:

 • Pracę z różnymi modelami analitycznymi,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju,
 • Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne z obszaru obsługiwanych technologii,
 • Budżet na szkolenia i certyfikaty,
 • Elastyczny czas pracy oraz przyjazną atmosferę,
 • Udział w międzynarodowych projektach,
 • Możliwe formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa B2B,
 • Możliwość zgłaszania własnych pomysłów, promujemy te najlepsze!
 •  Efektywną organizację pracy w projektach wykorzystując metodyki SCRUM, Agile,
 • Możliwość pracy w biurze w Poznaniu lub Krakowie lub całkowicie zdalnie.

Main responsibilities:

 • Analiza wymagań biznesowych i projektowanie rozwiązań hurtowni danych,
 • Projektowanie oraz implementację procesów ETL,
 • Projektowanie hurtowni danych Data Mart,
 • Tworzenie semantycznych modeli danych na platformie Microsoft (Azure Analysis Services),
 • Przygotowanie modeli danych i raportów w Power BI z wykorzystaniem języków DAX, M,
 • Praca z systemami cloud oraz on premise,
 • Dokumentacja techniczna rozwiązań.

Requirements:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • Roczne doświadczenia w realizacji projektów hurtowni danych,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z projektowaniem oraz tworzeniem relacyjnych oraz analitycznych systemów baz danych opartych o MS SQL Server,
 • Bardzo dobra znajomość analitycznych systemów baz danych opartych o MS SQL Server,
 • Umiejętność tworzenia oraz doświadczenie w optymalizacji zapytań T-SQL,
 • Doświadczenie w przetwarzaniu danych za pomocą Azure Databricks, Azure Synapse (Python i Scala),
 • Dobra znajomość Power BI,
 • Samodzielność i zdolności analitycznego myślenia,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Umiejętność pracy w grupie, otwartość, komunikatywność,
 • Innowacyjność i kreatywność przy wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • Odporność na stres,
 • Gotowość do ciągłego rozwoju.

We Appreciate:

 • Doświadczenie w tworzeniu hurtowni danych oraz OLAP na platformie PaaS,
 • Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate,
 • Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate (DP203),
 • Microsoft Certified: Azure Enterprise Data Analyst Associate.

If you are interested in our offer send us your CV: rekrutacja@summ-it.pl

If you would like us to keep your resume on file and keep in touch, please include the appropriate consent in your resume:

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych – „summ-it s.a.” z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora Danych Osobowych – „ summ-it s.a.” z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Anna Minkisiewicz
Marketing Specialist

Get a free quote!

Consult your company’s needs with our experts. Find out about solutions that will help your company improve business processes and ensure data security.

To contact us, please fill in this form

Your message has been sent. Thank you!